7. ročník

MF100 oznamuje, že 7. ročník sa uskutoční v pôvodne plánovanom termíne 4. – 5. júla 2020 a v nezmenenom súťažnom formáte (časomiera, ITRA body).

1. Dátum konania

 • 4.-5. júla 2020 (sobota - nedeľa)

2. Štartovný poplatok

 • Pozri Dodatok k pravidlám platný pre rok 2020
 • Termín pre zaplatenie štartovného poplatku je 7 kalendárnych dní od prijatia e-mailového potvrdenia o registrácii na podujatie.
 • V prípade zrušenia podujatia zapríčineného vyššou mocou sa uhradený štartovný poplatok nevracia.

3. Poplatok pre garanciu vrátenia štartovného poplatku

4. Zázemie a nocľah účastníkov pred štartom

 • Miesto: RIC Terchovec, Terchová (nutný vlastný spacák, možnosť spať vonku)

5. Prezentácia účastníkov

 • Miesto: RIC Terchovec, Terchová (rovnaké miesto ako zázemie pretekov)
 • Dátum a čas: Piatok 3. júla 2020 od 16.00 do 20.00 hod. (ak prídete aj po 20.00 hodine, nič sa nestane, ale max. do polnoci, aj organizátori sa potrebujú vyspať!)
 • Upozornenie: V deň štartu tj. v sobotu 4. júla ráno nebude prebiehať žiadna prezentácia!

6. Štart

 • Miesto: RIC Terchovec, Terchová (cca 400 m od základne pretekov)
 • Dátum a čas: Sobota 4. júla 2020 o 06.00 hod.
 • Poznámka: Čas štartu je spoločný pre všetky trasy.

7. Cieľ a časový limit

8. Transport účastníkov, batohov a dropbagov

Organizátor zabezpečuje transport účastníkov nasledovne:

 1. Cieľ MF33/MF50: Lipovec - Žilina - Terchová
 2. Cieľ MF100: Fačkovské sedlo - Žilina - Terchová

Využitie tejto služby nie je pre účastníkov povinné. Táto služba nie je zahrnutá v štartovnom poplatku a hradí si ju každý účastník samostatne v rámci registrácie.

3. Organizátor zabezpečuje transport batohov z Terchovej do Lipovca a Fačkovského sedla a dropbagov z Terchovej do Lipovca (53 km).

9. Vyhlasovanie víťazov

Vyhlasovanie víťazov v hlavných kategóriách (prvé tri ženy, prví traja muži) je realizované priebežne po dokončení tj. dobehnutí víťazov do cieľov. Vyhlasovanie víťazov v ostatných kategóriách (vekové kategórie) sa realizuje po ukončení podujatia a overení výsledkov.

10. Kvalifikačné body ITRA

 • Trasa MF33: 2 body
 • Trasa MF50: 3 body
 • Trasa MF100: 5 bodov

Upozornenie

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo na zmenu (aktualizáciu) Pravidiel podujatia a Dodatku, o čom bude prihlásených účastníkov včas informovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresy uvedené pri registrácii.