Pravidlá

V týchto dokumentoch nájdete dôležité informácie o aktuálnom ročníku Malofatranskej stovky. Ak nájdete na inom mieste odlišné informácie, prednosť majú a vždy platia tieto dokumenty, ktoré sú priebeže aktualizované.


Základné informácie o podujatí, podmienky účasti, fair-play, poistenie, bezpečnosť, povinná výbava, trasa a časové brány atď.

Propozície platné pre 9. ročník (dátum konania, štartovný poplatok, miesto prezentácie, štart a cieľ, transport, ITRA body)

Na prezentáciu si prineste Informovaný súhlas už vytlačený, vyplnený a podpísaný.

  • Prezenčný ročník

  • On-line registrácia

  • Spúšťame 7. 3. 2023 o 20:00