ITRA

Malofatranská stovka je členom ITRA a každoročne sa uchádza o štatút certifikovaného podujatia.

Kždý rok pracujeme na tom, aby všetky trasy MF100 boli certifikované ITRA a mohli ste tak získať kvalifikačné body potrebné pre účasť na širokej škále ultra trailových pretekov v Európe.

Viac o systéme kvalifikačných bodov ITRA sa môžete dozvedieť TU.

2 ITRA body

3 ITRA body

5 ITRA bodov

Zmrazenie indexu výkonnosti

ITRA na svojom webe publikovala dňa 11. mája 2020 oznam o "zmrazení" indexu výkonnosti. Prinášame vám slovenský preklad tohto oznamu.

Vážení bežci,

Vedúci tím ITRA sa v reakcii na globálnu krízu COVID-19 riadi hodnotami ITRA Fair Play, Rovnosti, Rešpektu voči ostatným a samým sebe a rozhodol sa dočasne pozastaviť výpočet indexu výkonnosti od 1. marca 2020. do 1. januára 2021.

Index výkonnosti ITRA (PI = Performance Index) sa počíta za obdobie 36 mesiacov, pričom najnovšie výsledky majú hodnotu vyššiu ako staršie (ďalšie informácie o ITRA PI nájdete tu).

Počas tohto obdobia dôjde k zrušeniu drvivej väčšiny pretekov, bežci nemôžu pretekať, aby si udržali alebo zlepšili svoj PI. Ak by sme toto zmrazenie PI neurobili, prejavilo by sa to poklesom PI u všetkých športovcov a na všetkých úrovniach výkonnosti.

Dúfame, že zavedením zmrazenia PI počas tohto obdobia neistoty sa dosiahne toto:

  • Žiadna nevýhoda pre tých športovcov, ktorí nie sú schopní pretekať alebo trénovať kvôli okolnostiam, ktoré nemôžu ovplyvniť.

  • Žiadna výhoda pre športovcov, ktorí sa nachádzajú v nedotknutých oblastiach.

  • Žiadna výhoda ani nátlak na bežcov, aby začali príliš skoro trénovať a pretekať, keď nie je známe krátkodobé globálne zdravotné prostredie.

V utorok 12. mája sa váš index výkonnosti ITRA vráti späť na svoju hodnotu z 1. marca 2020.

Váš ITRA PI zostane na tejto hodnote až do opätovného otvorenia indexu v januári 2021.

Preteky ITRA dokončené v období zmrazenia:

  • Vypočíta sa skóre, ale tieto výsledky NEBUDÚ zahrnuté do celkového PI.

  • Výsledky budú zahrnuté, keď sa PI prepočíta pri opätovnom otvorení v roku 2021.

Ak chcete zobraziť časté otázky týkajúce sa týchto zmien, prečítajte si celý originálny článok.