SLOVAK ULTRA TRAIL je občianske združenie organizátorov horských ultramaratónov a diaľkových pochodov, ktoré združuje väčšinu slovenských podujatí s trasou dlhšou ako 100 kilometrov. Naša činnosť sa však rovnako sústreďuje aj na kratšie ultrabehy a diaľkové pochody. Od Malých a Bielych Karpát cez Kysucké Beskydy, Inovec, Javorníky, Malú a Veľkú Fatru, Nízke Tatry až po Volovské vrchy - tam všade nás môžete nájsť a okúsiť atmosféru tohto náročného, no krásneho a zážitkovo neopakovateľného dobrodružstva a spoznať s nami krásy slovenských hôr. SLOVAK ULTRA TRAIL, to je rovnako aj komunita skvelých ľudí - bežcov, dobrovoľníkov a všetkých, ktorí nám pomáhajú s organizáciou podujatí.

Etický kódex ultrabežca

  1. Vždy si dôsledne preštuduj podmienky a propozície podujatia.

  2. Nikdy neštartuj, ak nie si zdravotne v poriadku.

  3. Rešpektuj svojich spolubežcov a pomôž im, ak to potrebujú.

  4. Dodržuj pravidlá, ducha fair-play a nepodvádzaj.

  5. Ak vyžaduješ rešpekt od organizátora, preukáž rovnaký rešpekt aj Ty voči nemu.

  6. Chráň životné prostredie a odhadzuj odpadky len na určených miestach.

  7. Rešpektuj dobrovoľníkov počas pretekov a pokiaľ môžeš, skús aspoň raz ročne pomôcť ako dobrovoľník aj Ty.

  8. Nikdy neštartuj pod vplyvom látok, ktoré môžu negatívne ovplyvniť Tvoj výkon, zdravie alebo vnímanie.